Fülep Lajos emlékkönyv

Ár: 500 Ft

Megvásárolható

TARTALOM:

Alfa (Alexander Bernát): Fülep Lajos
Nietzsche könyve megjelenése alkalmából 7
Lukács György: Fülep Lajos Nietzschéről 11
Fogarasi Béla: Fülep Lajos: Nietzsche Frigyes 13
Kósa Miklós: Nietzsche. A tragédia eredete – fordította és bevezette Fülep Lajos 15
Alfa (Alexander Bernát): A Szellem 17
Hauser Arnold: A Szellem 21
Alexander Bernát: Magyar művészet 23
Szilágyi Géza: Magyar művészet 28
Genthon István: Fülep Lajos: Magyar művészet 30
Szaulich Antal: Beszélgetés dr. Fülep Lajos lelkésszel a magyar nép költészetéről és dalairól 31
(Molnár Samu): Dr. Fülep Lajos elköltözött Bajáról 35
Előd Géza: A látó emberről 37
Kodolányi János: Baranyai utazás 38
(Demény János): Bartók a művészettörténelemben 42
Lőrincz Ernő: Fülep Lajosról A Magyar művészet megjelenésének 20. évfordulóján 44
Zs. O. (Zsadányi Oszkár): 25 évi emigráció után újból megszólal Fülep Lajos 56
R. P. (Ruffy Péter): Fülep Lajos nyolcvanéves 59
Németh Lajos: Gondolatok Fülep Lajos munkásságáról 61
Lőrincz Ernő: Fülep Lajos 71
Perneczky Géza: Egy magyar művészetfilozófus
Vázlat a nyolcvanöt esztendős Fülep Lajosról 79
Körner Éva: Fülep Lajos emlékezése 116
Németh Lajos: Fülep Lajos halálára 119
Miklós Pál: Fülep Lajos: Magyar művészet 121
Vekerdi László: A fiatal Fülep 126
Tolnay Károly: Fülep Lajos írásai Cézanne-ról 148
Tőkei Ferenc: Fülep Lajos különös élete 152
E. Fehér Pál: Fülep Lajos korszerűsége 160
Gyergyai Albert: Jegyzetek Fülep Lajosról 164
Granasztói Pál: Alakok, álmok 168
Illyés Gyula: Az eligazító 180
Takáts Gyula: A láttatás tudósa
Emlékeim Fülep Lajosról 90. születésnapján 187
Martyn Ferenc: Fülep Lajos Zengővárkonyban 196
Fodor András: Fülepről és a tanítványokról 201
Sárosi Bálint: Fülep Lajos, a népzenei adatközlő 206
Csűrös Miklós: Fülep Lajos irodalmi tanulmányai 209
Németh Lajos: Fülep Lajos művészetfilozófiája 224
Dercsényi Dezső: A tudományszervező 230
Marosi Ernő: Fülep Lajos és “A magyar művészettörténelem föladata” 236
Hajnóczi Gyula: Fülep Lajos és az építészet 243
Vekerdi László: A korprobléma Fülep Lajos írásaiban 250
Szabó Júlia: Fülep Lajos: A művészet forradalmától a nagy forradalomig 255
Németh Lajos: Fülep Lajos és Kondor Béla találkozása 260
Csányi László: Fülep Lajos Tolnában 270
Tüskés Tibor: Adatok Fülep Lajos zengővárkonyi éveihez 274
Csűrös Miklós: Nemzet és nemzeti Fülep Lajos fölfogásában 292
Körner Éva: Váltások a magyar művészettörténeti irodalom szemléletében
A harmincas évek 300
Lőrincz Ernő: Fülep Lajos és a “Bécsi Iskola” 311
Zádor Anna: Emlékeim Fülep Lajosról 322
Jegyzetek 354
Bibliográfia 375

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző