Jeremy Black: Térképek világtörténete

Előjegyezhető

A Térképek világtörténete bemutatja bolygónk felfedezésének és feltérképezésének folyamatát a nyomtatás előtti koroktól kezdődően egészen a műholdas képalkotás korszakáig. Elmeséli azoknak a térképészeknek, felfedezőknek és földmérőknek a történetét, akiknek köszönhetően megismerhettük a világot. A térképészet történetéből is ízelítőt ad, ám nem követi a hagyományosnak mondható Európa-centrikus szemléletet: a világ különféle pontjain élő népek látásmódjával is megismerteti az olvasót.
A térképészet története egyben annak a története is, hogyan látták magukat a különböző társadalmak a körülöttük lévő világ tükrében. Az első kínai térképek például Kínát helyezték a világ középpontjába, és a legnagyobb birodalomként ábrázolták az országot. Ezzel egy időben az európai térképkészítők Jeruzsálemet tették meg középpontnak, ily módon mintegy igazolva a keresztes hadjáratok jogosságát. Megállapíthatjuk tehát, hogy a térképek mindig annak a társadalomnak a nézőpontját tükrözték, amelyben születtek, s egyben a korszakról is jellemző áttekintést adtak.
A 15. századi nagy földrajzi felfedezések és az azokat követő újítások jóvoltából a világ végre valóságos képében mutatkozott meg az emberek előtt.
Ez a kötet azt is igyekszik bemutatni, hogyan használták a térképeket azok a földmérők, akik gyakran csupán elképzelték a fel nem térképezett területeket, vagy éppen azok a háborúzó népek, amelyek ellenségeiket akarták megtéveszteni. A térképek nagy szerepet játszottak a birodalmak kiépítésében és irányításában, a világ különféle kulturális és gazdasági aspektusokból történő bemutatásában és a legújabb időkben a bolygó felszínén végbemenő gyors változások számbavételében.
A legfontosabb térképeket bemutató illusztrációk és a jelentőségüket taglaló kísérőszövegek nemcsak gondolatébresztő, de szórakoztató olvasmánnyá is teszik a Térképek világtörténetét.

TARTALOM:

Előszó 6
Bevezető 9
A világ ókori szemmel 16
Esettanulmány: A Katalán atlasz 34
Kolumbusz nyomában 40
Esettanulmány: A rablás képei 42
Esettanulmány: Birtoktérképezés 52
A felvilágosodás kora 70
Esettanulmány: Hibák és kihagyások 76
Esettanulmány: A britek Indiában 84
Kereskedelem és birodalom 100
Esettanulmány: Az első meridián kiválasztása 114
Esettanulmány: A hatalom térképei 124
A modern kor 134
Esettanulmány: Légi fényképezés 138
Esettanulmány: Az univerzum feltérképezése 156
Ajánlott irodalom 168
Név- és tárgymutató 170
Képek forrása 176

Készleten
Kiadó

Kötés típusa

Szerző