Móra Ferenc: Somogyi Károly emlékezete

Ár: 800 Ft

Megvásárolható

Részlet:
Előbeszédül
Ez a szerény emlékezés, amellyel nem szándékoztam mást, csak Somogyi kanonoknak, a róla nevezett szegedi közkönyvtár alapítójának nemes emlékéről lefújni egy kicsit a meg nem érdemelt feledés porát, kegyeletes szándékomon túlmenően emlékévé vált annak is, hogy a nemzeti kultura válságának idején is találkoztak szegedi polgárok, akiket megszállott e város legnagyobb mecénásának lelke.
A szegedi múzeumbarátoknak 1923. június 2-án tartott összejövetelén, ahol ezt az emlékezést előadtam, Varga Mihály nagykereskedő attól a céltól vezetve, hogy Somogyi Károly emlékezete minél szélesebb körben megújuljon, magára vállalta ez emlékbeszéd kinyomatásának költségeit, felajánlván a könyvecske forgalomba hozatalától várható jövedelmet a könyvtár céljaira. Bartos Lipót könyvkereskedő és nyomdatulajdonos erre azt a kijelentést tette, hogy ingyen kinyomatja a beszédet s a befolyó jövedelmet szintén a könyvtárnak engedi át, amire Varga Mihály 30,000 koronával váltotta meg a maga ajánlatát.
Ennek a nemes vetélkedésnek, amelyet a jelenvoltak azzal honoráltak, hogy nyomban 100,000 koronát adtak össze a Somogyi-könyvtár javára, köszönheti 400 példányban való megjelenését ez a kis könyv, amely ilyenformán kegyeletes visszatekintés a múltba, bizonysága a jelen áldozatkészségének és záloga a jövendőnek.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa
Szerző

Kiadás éve

1923

Oldalszám

22