Szegedy-Maszák Aladárné: A magyar úriasszony otthona

Előjegyezhető

A fészekrakás, az otthonteremtés gondja mindig foglalkoztatta az emberiséget és különösen most kétszeresen fontos, amikor azt annyi külső tényező és belső szellemi áramlat befolyásolja és nehezíti. Jól kell azt felépíteni és megalapozni.
Általánosan megállapított tény, hogy a családi fészek, az otthon már nem áll azon az erkölcsi színvonalon, ahová az isteni gondviselés tervezte, hogy megváltozott a jellege, megromlott a szelleme, mert az emberiség nagy részénél is megváltozott a felfogás az élet értelme, jelentősége és célja iránt.
De az emberi élet magasabbrendű szárnyalását az igazi céljától eltéríteni még sem lehet. Az emberi lélekben továbbra is meglesz a vágy nemesebb élet kialakítására és ebből fakad és sugárzik ki az otthon szeretete és az otthon éltető szelleme. Arra kell törekednünk, hogy a fészekrakás, az otthonteremtés lehetőségeit elősegítsük, de olyképpen, hogy az ezentúl is az isteni gondviselés akaratához híven a régi hagyományok pillérein épüljön fel, a jelen élet szükségleteihez alkalmazkodjék és a változott viszonyoknak megfeleljen.
Jelen könyvünkkel ezt akarjuk elérni. Nem az a célunk, hogy a nagy társadalmi gondolatok átalakító erejének problémáival foglalkozzunk s ezeknek megfelelően az otthon arculatának megváltozását segítsük elő, hanem gyakorlati ismereteket nyujtsunk és útmutatást adjunk arra nézve, mikép lehet a régi otthont, az adott viszonyokkal számolva és a modern fejlődést követve, szebbé, kellemesebbé, melegebbé tenni és lelket adni belé.
Az itt összefoglaltak csak rövid vázlatok és irányelvek, melyeknek alapján mindenki életkörülményeinek és viszonyainak megfelelően teremtheti és alakíthatja otthonát és beleviheti azt a lelki kultúrát, mely a multakhoz hasonlóan nemzedékeknek lesz szellemi és lelki erőforrása.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Kiadás éve

1934

Oldalszám

238