Szíj Rezső: A Szenci Molnár Társaság és kiadványai

Ár: 800 Ft

Megvásárolható

Az 1991-ben alakult és lényegében 1993-tól működő Szenci Molnár Társaság kiadói programja az 1574-ben Szencen (Mátyusföld, Pozsony vármegye) született és 1634-ben Kolozsvárott elhunyt Szenei Molnár Albert tudományos tevékenységéből és kiadói munkásságából következik. Irodalmunknak e kivételesen sokoldalú alakja egyszerre volt magyar hazafi és európai műveltségű irodalomszervező, gyakorlati érzékű író és kiadó. Úgy szerette hazáját, szülőföldjét, hogy soha nem vétett az emberi művelődés egyetemes eszméi ellen.
Hitéhez ragaszkodott, a más hitűekkel szemben türelmes volt. Hitvitázás helyett tette a magáét hazája javára, méghozzá lenyűgöző eredménnyel. Szerkesztett és kinyomtatott magyar nyelvtant, többnyelvű szótárt, fordított zsoltárokat, közhasznú teológiai műveket, kiadott bibliát, zsoltároskönyvet, levelezett törekvéseit anyagilag támogató (szponzoráló) városi polgárokkal, fejedelmekkel, királyokkal, hazai és külföldi pályatársakkal.
Ez a közhasznú írói, fordítói, költői, irodalmi és tudományos életet szervező, könyvkiadói gyakorlat kötelezi a róla elnevezett Társaságot és kiadványait. Ezek mutatkoznak be a következő oldalakon.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa
Szerző