Udi Levy: Petra

Előjegyezhető

Előszó 5
Ismerkedés egy elfelejtet civilizációval 9
A Negev-sivatag 11
A nabateus civilizáció rejtélye 15
A nabateusok újrafelfedezése 18
A hagyományos kutatási módszerek hátrányai 21
Pásztorok, királyok és a kereszt: fejlődési szakaszok egy nép történelmében 26
Az Ószövetség tanúsága 27
Sába, a nabateusok őshazája 31
Sába törzsinek letelepedése a Negevben 36
A nabateusok az ókori történelmi forrásokban 39
A nabateus királyság és jellegzetes vonásai 47
A keresztény korszak 55
A nabateus vallás és átalakulása 59
A Krisztus születése előtti időszak 59
Gnoszticizmus és korai kereszténység 60
Sába misztériumtanításainak hagyománya 63
A hellén befolyás hatása a vallási életre 66
A nabateus istenábrázolások meghatározása 74
A nabateus panteon és istenei 76
A nabateusok vallási funkcióit betöltő épületei 81
Az építészeti stílusok keveredése 83
Síremlékek és halotti kultusz 85
A keresztény korszak hajnala 93
A Szent Pál-féle kereszténység 94
A napkeleti királyok 96
A korai kereszténység a Negevben 99
A korai kereszténység és a manicheizmus 104
A nabateus művészet nyelve 107
A nomád korszak művészete 107
A templomépítés fejlődése 108
Halotti emlékművek Petrában 109
Egy új korszak kezdete 112
Lakóépületek 113
Kerámia- és egyéb használati tárgyak 117
A keresztény bazilika 119
Díszítőművészet 121
Díszítőelemek a nabateus templomokban 123
A nomád élettől a földművelésig 128
A sivatagi környezet 128
A nabateus gazdagság forrása: tömjén, mirha, szurok 131
Karavánkereskedelem 133
A letelepedés kezdetei 135
Az új vallás és gazdasági jelentősége 136
A mezőgazdaság virágzása és az öntözési kultúra 137
Mezőgazdasági termékek és módszerek 140
Szőlő- és bortermelés mint fő bevételi források 142
A nabateus civilizáció hanyatlása 143
Nabateusok és zsidók – különbségek és hasonlóságok 144
Írás és tradíciók 144
Megtelepedés és nomád gyökértelenség 149
Salamon és Sába királynője 152
Vallási szertartások és áldozatok 154
Múlthoz való viszony 155
Elszigeteltség és kapcsolatteremtés 156
Zártság és nyitottság 159
Háború és béke 160
A két nép közötti kapcsolatok 162
A hellenizmus befolyása 164
Konfliktus vagy rivalizálás 166
A királyság intézménye 168
Keresztény és vallási tudatformák 170
Petra – a papok és királyok városa 174
A hely legendái 177
Út az el-Szíken keresztül 180
Petra műemlékei 183
Petra mint vallási központ 189
Álépítmények mint a feltámadás kifejezései 190
Sivta – a templomok és ciszternák városa 192
Sivta újrafelfedezése 194
Világi jellegű épületek 196
A Déli Templom 197
A „Kormányzó háza” és a középső templom 203
Az Északi Templom 208
A város jellege és a lakóépületek 212
Sivta környéke 214
Találkozás a múlttal 218
Következtetések 219
Függelék 221
Kronológia 221
Főbb nabateus települések 222
Bibliográfia 233
Jegyzetek 225

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Alcím

Az elveszett civilizáció

Fordító

Zombori Vera

Sorozat

Különleges Könyvek

Oldalszám

236