Magnus Magnusson: Ásóval a Biblia nyomában

Ár: 400 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Több mint kétszáz éve vita tárgya történészek és teológusok között, hogy a Biblia megtörtént eseményekről tudósít-e, vagy pedig elbeszélései csupán vallási jelentőségűek. E disputában a vitatkozó felek hosszú ideig csak szövegelemzésekre voltak utalva. A múlt század végén azonban szórványosan elkezdődtek azok az ásatások, amelyeken az archeológia egyik fontos ágazatává fejlődött bibliai régészet alapul. századunkban már mindazokban az országokban megindultak a feltárások, amelyek a bibliai események színhelyei lehettek.
E kötet szerzője azt a célt tűzte maga elé, hogy megismertesse olvasóit a bibliai földeken folytatott ásatások eredményeivel, és ezek ismeretében vesse fel a bibliai történetek hitelességének kérdését. Ennek érdekében beutazta a bibliai országokat, felkereste a legfontosabb helyszíneket, beszámol az elvégzett és a folyamatban levő ásatásokról, ismerteti a folyamatban levő ásatásokról, ismerteti a feltárást vezető régész álláspontját és feltevéseit a leletekről, nem hallgatva el az esetleges ellenvéleményeket sem, végül közli – minden szempontot figyelembe véve – a saját véleményét is. Így megy végig az egész ószövetségi korszakon.
Új megvilágításban látjuk az ősatyák: Ábrahám, Izsák és Jákob történetét, Ábrahám elvándorlását a “káldeai Urból”, Jákob nemzetségének betelepülését Egyiptomba, “Izrael fiainak” hányattatásait a fáraók földjén, a Színai hegyén történteket és Kanaán meghódítását. Magnusson fejtegetései nyomán a mondák, mítoszok, legendák új értelmet nyernek, és kibontakozik belőlük Izrael őstörténete. De a bírák korából, a királyok korából is új ismeretek merülnek fel: filiszteus városokat és templomokat ásnak ki, rekonstruálják Dávis és Salamon király korának Jeruzsálemét, és az asszír-babilóni fogság korszakáról való tudásunk is újabb adatokkal bővül.
E mindvégig lebilincselően érdekes könyv szerzője 1919-ben született Izlandon, Skóciában él, az edinburgh-i egyetem professzora és a Yorki Régészeti Társulat elnöke. Tudományos munkássága mellett a BBC történelmi és régészeti táregyő televíziós sorozatainak főmunkatársa. A Közel-Keleten végzett munkája a BBC számára egy tizenkét részes televíziós produkciót eredményezett, amely ennek a kötetnek alapjául szolgált.

TARTALOM:

Ajánlás 7
A Biblia könyveinek rövidítése 8
Előszó 9
Kezdetben 11
Ábrahám kora 31
Az egyiptomi szolgaság 49
A kivonulás 68
A tejjel-mézzel folyó ország 86
A filiszteusok 105
Dávid háza 126
Az aranyló Jeruzsálem 144
A megosztott ház 163
Farkas az akolban 181
Bábel folyói mentén 202
Az ősidők végükhöz értek 220
Időrendi táblázat 239
A felhasznált forrásművek jegyzéke 242
Az illusztrációk eredete 245
Mutató 247

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző