Az ismeretlen fekete könyv

Ár: 3000 Ft

Megvásárolható

Kategória:

A holokauszt történetének megdöbbentő és egyedülálló dokumentumait tartja kezében az olvasó. A náci népirtás, a szovjet zsidóság kiirtásának borzalmas története tárul fel e lapokon. Amikor a náci Németország 1941. június 22-én megtámadta a Szovjetuniót, a gyakorlatban is megkezdődött a holokauszt, a náci népirtás, az európai zsidóság kiirtása. A magyar holokauszt „előtörténete*$**$*, a közel 3 millió szovjet zsidó fizikai megsemmisítése eddig Magyarországon is dokumentálatlan volt. Az orosz, az angol, a német és az olasz kiadás után a magyar az ötödik nyelv, amelyen ennek a borzalomnak a története végre feltárulhat. A kötet anyagát alapjában a világhírű szovjet író, a háború idején rendkívül népszerű antifasiszta haditudósító, Ilja Ehrenburg archívuma képezi.
Az elhallgatás, az eltorzítás, a történelemhamisítás okai ma is világosak, hiszen részben jelen vannak: a mindenkori hatalmi csoportosulások érdekei szemben álltak/állnak a valósi nemzeti önmegismerés, a nemzeti önreflexió szükségleteivel.
Továbbá nem hagyható figyelmen kívül a holokausztban részt vett helyi lakosság lelkifurdalása, bűntudata, majd az utódok szégyenlős elhallgatása apáik rémtetteiről, a rablásban való részvételükről vagy csak a passzív viselkedésükről; mindez jellemző maradt, ha eltérő mértékben is, egész Kelet-Európában.

TARTALOM:

Krausz Tamás:
Előszó a magyar olvasóhoz 5
Jichak Arad:
A zsidók megsemmisítése a Szovjetunió megszállt területein 7
Ilja Altman:
Ilja Ehrenburg és a „Fekete könyv” 12
A szerkesztők bevezetése 27
I. Ukrajna 31
1.1. Kijev 33
1. Élet a megszállt Kijevben
I. Sz. Belozovszkaja visszaemlékezései 33
2. A Babij Jarban (családjukkal együtt) elpusztult zsidó értelmiségiek névsora.
Összeállította A. Kagan. 1945. január 15. 38
3. 19 hónap koporsóban.
Szofja Boriszovna Ajzenstein-Dolgusova szülésznő elbeszélése 40
4. Jövevény a túlvilágról.
Feliksz Snovjevics Giterman belsőépítész elbeszélése 42
5. Miként menekültem meg Hitlertől
Emilija Boriszovna Kotlovaja tanítónő visszaemlékezései
(I. G. Ehrenburg levelezéséből). 1945 47
1.2. Lvov 69
6. Kényszermunkatábor.
Sztyepan Jakimovics Senfeld visszaemlékezései [1943] 69
1.3. Harkov 80
7. Egy harkovi gettóból menekült ember története.
Sz. Sz. Krivorucsko visszaemlékezései 80
8. Dantei oldalak.
N. E Belonozsko harkovi lakos naplójából. Átdolgozta V. Ligyin [1941-1942] 83
9. A harkovi zsidók pusztulása.
Egy autogénhegesztő szakmunkás feleségének, Nyina Mogilevszkajának vallomásai.
Lejegyezte Sz. Golovanyivszkij 86
1.4. Odessza és Transznyisztrija 90
10. Miért?
Ligyija Makszimovna Szlipcsenko (Kozmán) orvosnő visszaemlékezései [1944] 90
11. Az Odesszából való Anna Morgulisz elbeszélése.
Lejegyezte R. A. Davis, [1944]. Fordította M. Bergman 96
12. Börtönbüntetés zsidók rejtegetéséért.
Alekszandra Jakovlevna Volovceva ápolónő tanúvallomása.
1944. május 10. A CSGK dokumentumaiból 100
13. Állj bosszút gyermekeimért.
Tatyjana Rekocsinszkaja levele a hadseregben szolgáló fivérének, Abramnak [1944] 102
14. Élet a fasiszták fogságában.
Lev Rozseckij tanuló visszaemlékezései és versei. 1944. április 4.-augusztus 16. 103
15. A megszállt Odesszában és Transznyisztriában.
Izrail Boriszovics Adeszman orvos visszaemlékezései és a „Meggyilkolt odesszai orvosok” általa összeállított listája. Lejegyezte felesége, R. L Goldental [1944] 114
16. Tábor Bogdanovkában.
Filipp Boriszovics Klinov, Pavel Ivanovics Sztonoga, Karp Kornyejevics Seremet,
Vera Pavlovna Kabanyec tanúvallomásai.
1944. május 1-2. A CSGK dokumentumaiból 120
17. Ellenállás.
Jelentés az odesszai földalatti csoport tevékenységéről [1944] 123
18. 25 zsidó lány szökése a tulcsini gettóból.
Golda Vasszerman partizán visszaemlékezései [1944] 131
19. Mama, segíts!
Bljuma Iszaakovna Bronfin levele a Vinnyica területi Hmelnyikből
L G. Ehrenburgnak [1944] 133
I.G. Ukrajnai városok és kistelepülések 137
20. Álljatok bosszút!
A Volinszkaja területi Kővel zsinagógája falán olvasható búcsúfeliratok. Sz. N. Grutman őrmester levele I. G. Ehrenburgnak, 1944. december 2. 137
21. A csernovci területi hotini járásban található Jegyinci
település zsidó lakóinak sorsa. Rahil Fragyisz-Milnyer R. A. Kovnatornak írt leveléből.
1945. szeptember 25. 139
22. Egy fiú Vergyicsevből.
Haim Rojtman elbeszélése 143
23. Rokonok sírjánál.
A Zsitomiri területi Csudnov település zsidóságának a sorsa.
Lejegyezte R Zozulja. 1944. február 15-16. 144
24. A Kamenyec-Podolszki területi Szlavuta település tragédiája.
Vojcescsuk orvos, Milevszkij lengyel katolikus pap, Viszockaja tanítónő, Fjodorova munkásnő és Jenyin lakatos szakmunkás elbeszélése.
Lejegyezte Z. G. Osztrovszkij őrnagy. 1944. február 14. 147
25. Tankok tapostak az embereken.
A békés zsidó lakosság és a hadifoglyok mészárlása Gyebalcevo városában. M. Ju. Kac és Nyikulin elbeszélése. Lejegyezte A. Murovszkij [1944] 149
26. A helyi petljuristák minden zsidót meggyilkoltak.
A Kijevi terület Medvegyino településén. A. M. Karmajan levele I. G. Ehrenburgnak.
November [1944] 150
27. A Kijev területi Pjatyigora településen.
Raisza Zelenkova visszaemlékezései 151
28. Spola városában és környékén.
Helyi lakosok elbeszélései. Feljegyezte Krugljak tanító [1944] 166
29. Umanyban.
Manya Fajngold visszaemlékezései [1944] 167
30. Mit éltem át a fasiszták fogságában.
A kilencéves Borja Gersenzon levele Umanyból a Zsidó Antifasiszta
Bizottságnak [1944] 175
31. Az Umanyból menekült
Raisza Dudnyik partizánlány elbeszélése. Feljegyezte M. Zseleznova. [1944] 176
32. Ne tartsatok engem idegennek.
Olga Szuprun levele Zolotonosából férje rokonának, Borisz Judkovszkijnak.
1944. január 12. 178
33. Ő az én férjem.
Nagyezsda Tyerescsenko levele Kirovgrádból A. A. Rozen őrnagynak [1944] 180
34. Sors.
F. Krepak mérnök feleségének visszaemlékezései Dnyepropetrovszk városából 1944 183
35. Zsidók mentése a helyi lakosok által a Csernovickaja területi Sztarocsenyec városban. A túlélők elbeszéléseit lejegyezte N. G. Kon [1944]
D. Manyevics fordítása 184
36. Zsidó családok megmentése a Zaporozsje területi Novo-Zlatopolszkij kerületben.
Lija Cviling elbeszélése. Feljegyezte D. Sztonov [1944] 185
37. Tíz árvagyerek közös sírja a sztyeppén.
Feljegyezte N. G. Kon [1944]. D. Manyevics fordítása 187
38. Magyar zsidók kivégzése Szumiban.
Tatyjana Taranova tanuló visszaemlékezései [1944] 188
39. A gettó felszámolása Tyernopolban.
P. Traugot német altiszt vallomása [1942] 189
40. A zsidók megsemmisítése Mariupolban.
Szárra Glejh diáklány naplója [1941] 191
41. Kivégzések Mariupolban.
Szamuil Aronovics Belousz levele. Szerkesztette Sz. Golovanyivszkij 202
II. Belorusszia 207
2.1. Minszk 209
42. A minszki gettóban.
Mihail Gricsanyik partizán feljegyzéseiből [1944].
Szerkesztette A. Margulisz 209
43. Öt pogrom Minszkben.
Perla Aginszkaja, Malka Kofman, Darja Ljuszik és Raisza Gelfond elbeszélései.
Feljegyezte A. Kraszov őrnagy [1944] 217
44. Prilezsajev professzor elbeszélése a minszki gettóba zárt zsidók sorsáról.
Feljegyezte M. Grubijan 220
45. A minszki gettó felszámolása.
Abram Maskelejszon elbeszélése.
Feljegyezte A. Jigyin [1944]. D. Manyevics fordítása 221
46. Gyerekekkel kereskedtek.
Marija Gotovceva, Marfa Orlova és Fenya Lepesko elbeszélései.
Feljegyezte A. Verbickij 222
47. A minszki pokol.
Szofja Ozerszkaja visszaemlékezései 223
48. Cecilija Mihajlovna Sapiro orvosnő visszaemlékezései.
Lejegyezte A. V Vejszbrod. 1944. szeptember 20. 227
49. Találkozások Minszkben.
Tamara Gersakovics, Lifsic százados és Szofja Gyisznyer elbeszélései. Lejegyezte L. Kacovics 232
50. Láger és gettó Minszkben.
M. Loksin frontkatona levele I. G. Ehrenburgnak [1945. február] 234
51. Fogságban (minszki tábor).
Jefim Lejnov vöröskatona visszaemlékezései. 1943. március 14. 238
52. Minszki lakosok elgázosítása lélekfojtókban és minszki zsidók kivégzése.
Reichhof Julius német tiszt kihallgatásának gyorsírásos jegyzőkönyve. 1944. július 21.
A ZSAB dokumentumanyagából 239
2.2. Belorusz városok és települések 242
53. Lövések, akasztófák, élő fáklyák.
Staryja Darohi település lakóinak elbeszélései.
Lejegyezte M. Grubijan. D. Manyevics fordítása 242
54. Zsidók megsemmisítése Nyugat-Belorussziában.
L. Sausz beszámolója. D. Manyevics fordítása 243
55. Slucka városában.
Partizánok beszámolója.
Lejegyezte M. Grubijan. D. Manyevics fordítása 244
56. Ljubavicy településen.
Lejegyezte M. Grubijan [1944]. M. Bregman fordítása 245
57. Cavusyban.
Larisza Grigorjevna Gmenko hel)á lakos elbeszélése.
Lejegyezte Sz. Bank 246
58. A hős tanárnő halála (Cavusy).
Lejegyezte M. Grubijan 247
59. A németek Mazyrban.
Lejegyezte M. Grubijan. M. Bregman fordítása 248
60. A zsidók megsemmisítése Msdslauban.
Lejegyezte R Kraszotkin. 1944. január 2. 249
61. Hitlerista rémtettek a Cserikov Belorusz településen.
Lejegyezte M. Cunc. 1943. november 25. 250
III. Litvánia 251
62. A litván zsidók ellen indított terror az 1941-es német megszállás idején.
Felhívás a világ nemzeteihez.
Viktor Kutorga orvos naplójából.
Németről fordította K. Gersater 253
63. Kaunas a megszállás idején.
Helyi lakosok és Aron Vilencsuk partizán elbeszélései.
Lejegyezte Z. G. Osztrovszkij őrnagy [1944] 261
64. A kaunasi gettó.
Viktor Lazerszon visszaemlékezései [1944] 265
65. Zsidó gyerekek kivégzése Kaunasban.
Marija Iljinyicsna Jarmovszkaja elbeszélése 269
66. A zsidók meggyilkolása Stokliski városkában.
Marija Jaromlinszkaja és Szárra Epstein elbeszélése.
Lejegyezte Z. G. Osztrovszkij őrnagy [1944] 269
67. Stokliski kisváros.
Rasa Suszter visszaemlékezései [1944] 271
68. Mi történt Telsiaiban a Zmuda nevű település teljes zsidó lakosságával?
Nyeszja Miszelevics, Vekszler és Jazsgur helyi lakosok elbeszélései.
Lejegyezte L. Jeruszalimszkij 275
69. Vérfürdő Utenában.
Cogyik Jakovlevics Blejman visszaemlékezései [1945] 282
70. A svendonyisi zsidók meggyilkolása.
Gurjan helyi lakos levele I. G. Ehrenburgnak.
1944. november 20. 285
71. Tábor Kociuniskiben.
Icik Juhnyikov munkás levele 286
IV. Lettország 289
72. Helyzetünk kilátástalan, és mégis…
Libava város zsidóságának sorsa.
Kalman Linkimer naplója alapján.
S. Goman szerkesztői jelentése.
[1944] június 11. M Sambalad fordítása 291
73. Sejna Gram hangja.
Egy 15 éves lány naplója Preili kisvárosból.
1941. június 22.-augusztus 8.
B. Gercbah bevezetésével és fordításában 295
74. 5000 zsidó halála Rezekne (ReHca) városban.
Haim és Jakov Izraelit elbeszélése.
Lejegyezte B. Gercbah [1944] 301
V Észtország 303
75. Észtországi táborokban.
A Nyiszim Anolikkal folytatott beszélgetés
gyorsírásos jegyzőkönyve 305
VI. Krím 309
76. A Jevszej Jefimovics Gopstejn szimferopoli lakossal
folytatott beszélgetés jegyzőkönyve.
Lejegyezte D. Bricsinszkij. 1944. augusztus 16-17. 311
77. Lev Jurovszkij könyvelő (Szimferopol) elbeszélése.
Lejegyezte Lev Kvitko [1944] 331
78. Maksz Szolomin szimferopoli szabó története.
Lejegyezte Lev Kvitko [1944] 334
79. Zsidó gyerekek pusztulása
és megmenekülése Szimferopolban.
Ljusza Kabin és Miriam Paver elbeszélése.
Lejegyezte Lev Kvitko [1944] 337
80. A Gestapo épületének félemeletén
(Feodoszija város).
L. Lagin beszámolója [1945] 340
81. Alla-Roza Brazgol, egy kislány Feodoszijából.
Lejegyezte Lev Kvitko 343
82. Zsidó telepesek megsemmisítése a Krímben.
A CSGK jegyzőkönyveiből.
Összeállította Lev Kvitko 344
VII. Oroszországi Szovjet Szocialista Köztársaság 349
83. A németek Esszentukiban.
L. N. Tarabukin képzőművész és felesége,
D. R. Goldstejn levele Ju. Kalugin írónak [1943] 351
84. Egy zsidó család megmenekülése a Szmolenszk területi Hiszlavicsi városkából.
V M. Szorina levele I. G. Ehrenburgnak 352
85. Novozibkov városa – 800 áldozat egy nap alatt.
Anasztaszija Mihejlec levele
Kalman Ajzenstejnnak családja sorsáról.
86. Hitlerista emberevők.
Eva Pileckaja kurszki lakos elbeszélése.
Átdolgozta E Kraszotkin. 1944. január 28. 364
87. Apám halála.
A moszkvai Idegen Nyelvek Főiskolája docensnőjének, Jevgenyija Sengyelsznek az elbeszélése 366
88. A gyűjtőív
Roza Bássz írása (Kurszk) 367
89. Saját bőrükön érezték.
Magyar zsidók elbeszélései.
Feljegyezte E Balasov, 1942. december 20. 368
90. A zsidók meggyilkolása a Kalinyini területen.
Feljegyzések Kladvija I. partizánnő füzetéből 370
VIII. Hadifoglyok 373
91. A gluhovszkiji tábor.
M. Ju. Kofman visszaemlékezései.
1945. január 20. 375
92. Német fogságban, szökés és bolyongás Ukrajnában.
Alekszandr Sapiro vöröskatona levele.
1942. november 19. 384
93. Menekülés a rosztovi terület Latinovo falujában
felállított hadifogolytáborából.
Egy túlélő elbeszélése 386
Rövidítésjegyzék 389

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző