Béatrice André-Salvini, Sophie Cluzan, Nathalie Corradini, Catherine Louboutin: Ősi kultúrák, születő államok

Előjegyezhető

Kategória:

TARTALOM:

A rénszarvasok kora Európában 5
A paleolitikum: hol és mikor? 6
Gazdag vadászmezők 8
A lakóhely megszervezése 10
Egy nyár a Szajna partján 12
Művészet minden formában 14
Húszezer év fali művészete 15
Lascaux, egy barlangszentély 16
Hit a túlvilágban 18
Kőkorszaki ábrázolások 20
Az első parasztok és az első kézművesek 21
A természet meghódítása 22
A falu élete 24
A megalitok 26
Egy megalit építése 29
Kézművesek… és harcosok 30
A tűz mesterei 32
Temetkezési szertartások és hiedelmek 34
A “neolit forradalom” 36
A történelem előtti időktől a sumérokig 37
Élet a falvakban 38
A városok születése 40
Az írás feltalálása 42
Mezopotámia istenei 44
Az első sumér dinasztiák 46
A sumer reneszánsz 47
Az építő király 48
A kereskedelmi utak 50
A civilizációk bölcsője 52
A “Négy világtáj birodalma” 53
Hammurápi, a törvényhozó király 54
Mári palotája 56
A hatalmas asszír királyok 58
Assur-bán-apli oroszlánvadászata 60
Marduk, Babilon ura 62
Tudomány és mágia Babilóniában 64
A mezopotámiai birodalom 66
Az ékírás rejtélye 67
Urartu 68
Az ókori kelet népei 69
Szúza és Elám 70
Az istenek városa 72
A hettita birodalom 74
Levante kikötői 76
A föníciaiak 78
Az írás elterjedése 80
Az ábécé feltalálása 81
A perzsák 82
A héberek 84
Lovasok és kovácsok 85
A szkíták 86
Hochdorf 88
Az ötvösség 90
A kelták Itáliában 92
Diplomácia 94
Átkelés az Alpokon 95
A kelta vallás 96
Bicracte 98
A vaskor mezőgazdasága 100
Mutatók 101

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző