Bourgogne strázsamester emlékezései Napóleon oroszországi hadjáratáról

Ár: 1500 Ft

Megvásárolható

Kategória:

1812 tavaszán az alig huszonhét éves Bourgogne strázsamester, a napóleoni Császári Gárda altisztje a dicsőséges Nagy Ármádia katonájaként elindul a portugáliai Almeidából, végigmasírozik egész Európán, és megérkezik Moszkvába. Így kezdődik a világtörténelem egyik legnagyobb és a hadtörténelem egyik legkülönösebb hadjárata és az addig veretlen napóleoni hadsereg pokoljárása az orosz télben-fagyban. Bourgogne strázsamester a résztvevő és szemtanú hűségével, szavahihetőségével, a nem tollforgató ember, az egyszerű katona nyers őszinteségével, mit sem szépítő naturalizmusával idézi meg az oroszországi hadjárat drámai epizódjait, Moszkva bevételét, a Kreml és a város égését, a szmolenszki és krasznojei ütközetet, a berezinai átkelést, a francia hadsereg testi-lelki-erkölcsi züllését, az „Átokországból” menekülők és a rájuk le-lecsapó kozákok véres csetepatéit, az orosz népi ellenállást. Ő maga a visszavonulás során elszakad csapattestétől, jó ideig magányosan, kétségbeesetten menetel visszafelé az orosz hópusztaságban, és csak rettenetes szenvedések árán, kalandregénybe illő események után jut el a hadsereghez és végül szülőhazájába.
Visszaemlékezése nemcsak forrásértékű kordokumentum, hanem emberileg megrázó, művészileg hiteles, lebilincselő olvasmány, amely a keletkezése óta eltelt mintegy másfél évszázad alatt mit sem veszített elevenségéből, történelmi jelentőségéből, és ma is méltán sorolható a memoárirodalom gyöngyszemei közé.

TARTALOM:

Almeidátó Vilnáig – Az első ütközetek – A Moszkva folyó menti csata – „Moszkva!” 5
A tűzvész kezdete – Látogatás a Kremlben – Élelemszerzés – Lángokon át – A cárné palotája 21
Áristomban – Készleteket télire! – Mutalozások 47
Indulási parancs – Zsákmányszemle – Veszélyben a császár – Mozsajszktól Szalvkovóig 59
Esznek a tetvek – Az éhség 69
Leég egy postaállomás – Családi dráma
Mortier marsall – A hesseniek odaadása hercegük iránt
Szmolensz – Zsiványtanyán – Egy mozgalmas éjszaka
A szmolenszki temető és templom – Barátokkal találkozom – Kivonulunk Szmolenszkből
Krasznoje – „A hősök csatája” – Melet dragonyos és lova 79
Folytatódik a visszavonulás – Nősülök – Bolyongás a hóban – Nyugtalanító találkozás
Váratlan jelenés 128
Picart lesz az útitársam – A kozákok – Picart megsebesül – A kétfejű sas – Egy hadifogolymenet
Erdei pihenő – Lengyel vendégszeretet – Picart megháborodik – Utolérjük a hadsereget – A Császár gyalogosan, bottal a kezében! – A berezinai átkelés 153
Útban Vilna felé – Riadó – Alkudozások 219
Útban Kovnóban – Az ezred kutyája – Ney marsall felment bennünket – A hadsereg kincse – Nem ismernek rám – végrendelkezni készülök
A kezetlen gránátos – Faloppa – Rouget tábornok erélyes fellépése – A Nyemen – Már megint a kozákok! – Költséges lakoma
Egy strázsamester kalandjai – Rátalálok Picart-ra – „Egy pofa jó fehér bor” – Szánon Elbingbe 240
Elbingben – Egy jótét lélek – Picart és a poroszok 319
Appendix 333
Jegyzet 339

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Fordító

Hap Béla

Sorozat

Emlékezések

Kiadás éve

1986

Oldalszám

341