Jacques Duclos: A párizsi kommün

Ár: 800 Ft

Megvásárolható

Kategória:

TARTALOM:

Előszó 5
A munkásság erejének növekedése 7
Az 1830-as barikádoktól a lyoni selyemgyári munkások harcáig
Az 1848-as februári forradalomtól a júniusi vérengzésig és az 1851. december 2-i államcsínyig
A munkásmozgalom szervezkedése
A munkásság harcainak fokozódása
Az Internacionálé elleni hajsza és a második császárság háborús kalandja
Az árulás útja 24
A második császárság hanyagsága folytán bekövetkezik a sedani kapituláció
A császári klikk ragaszkodik a hatalomhoz
A tömegek kikényszerítik a köztársaság kikiáltását
A honvédelem az árulást leplezi
A bordeaux-i gyűlés a reakció eszköze
Szaporodnak a Párizs elleni provokációk
A Nemzetőrség Központi Bizottságának összetétele
A párizsi felkelést közvetlenül megelőző időszak
A március 18-i forradalom 62
Az ágyúk elrablásának kísérlete és a párizsi nép felkelése
A Nemzetőrség Központi Bizottsága a városházán
Az első intézkedések
Helytelen, hogy Thiers csapatait nem üldözik Versailles-ig
A március 26-i választások
A Kommün beiktatása
Az új kormány jellege
A kommün vidéken 99
A politikai helyzet alakulása vidéken a köztársaság kikiáltása után
Lyon
Saint-Étienne
Le Creusot
Marseille
Toulouse
Narbonne
Limoges
A Párizsi Kommün felhívása Franciaország népéhez
Az áprilisi események részletes krónikája 122
A Kommün és a Központi Bizottság hatásköre
A versailles-iak első támadása
Flourens és Duval halála
Törvény a túszokról
Marx levele Wilhelm Liebknechthez
Vidéki hírek
A versailles-i hadsereg újjászervezése
Asszonyok a csatában
Marx levele Kugelmannhoz
A Kommün helyzete naponta súlyosbodik
Az elhagyott üzemek igénybevétele
A fizetési lejáratokról szóló rendelet
Pótválasztások
A Kommün megvédi előjogait
A neuilly-i fegyverszünet
A munkásokra kirótt bírságok eltörlése
A pékműhelyek éjszakai munkájának betiltása
A Kommün a vidék népéhez fordul
Cluseret elmozdítása
Közjóléti Bizottság kinevezése
Május első három hetének története 184
A Közjóléti Bizottság kérdésével kapcsolatban a Kommün pártokra szakad
Továbbra is hatásköri összeütközések a Központi Bizottság és a Kommün között
A katonai parancsnokságok újjászervezése
A Nőszövetség kiáltványa
A versailles-iak elfoglalják Issy erődjét
Rossel elbocsátása
Delescluze hadbiztosi kinevezése
Szabadkőművesek a városházán
Hitoktatás elleni intézkedések
Marx levele Frankelhez és Varlinhez
Varlin mint a Közjóléti Bizottság jelöltje vereséget szenved
A kisebbség bejelenti, hogy többé nem kíván a Kommün ülésein részt venni
Az Internacionálé Párizsi Szövetségének Tanácsa a Kommün egységének megőrzésére szólít fel
A katonai helyzet súlyosbodása
A versailles-iak május 21-i bevonulása Párizsba
A “Vérengzés hete” 233
A versailles-i hadsereg Párizsban
Fegyverbe!
A Kommün felhívása a versailles-i katonákhoz
A Journal Officiel utolsó száma
Dombrowski halála és temetése
A Kommün utolsó hirdetménye
Victor Hugo a belga kormánytól menedékjogot kér a kommünárok számára
A párizsi ellenállás végét járja
A Pére-Lachaise sírjai között folyó harc
Az utolsó csaták
Varlin halála
Marx üzenete az Internacionálé tagjaihoz
A versailles-iak bosszúja
Párizsi nők és fiatalok a küzdelemben
A vérfürdő és a megtorlás
Párizsi kommünárok és algíri felkelők Nouméában
A francia nép hosszú küzdelme utáni amnesztia
A Kommün kikényszerítette a köztársasági államformát
1871 márciusától 1917 októberéig 271
Az angol és a német dolgozók szolidaritása
A Kommün és a magyar dolgozók
A Kommün és a lengyel forradalmi mozgalom
August Bebel és Wilhelm Liebknecht bebörtönzése a kommünárok védelmezése miatt
Marx és Lenin tanításai a Párizsi Kommünről
Azoknak az eszméknek a diadala, amelyekért a kommünárok harcoltak és hősi halált haltak
A szocialista tábor ereje és a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom növekvő befolyása
A Fal 287
A világ dolgozóinak szent zarándokhelye
Lenin a Forradalmárok Falánál
A Fal tövében eltemetett hősi halottak
Az Internacionálé, a dolgozók harci dala, amely a Párizsi Kommünben született
Az 1871-es harcosok az új világ hirdetői
Névmutató 298

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző