Kertész István: Hellénisztikus történelem (Dedikált)

Ár: 5000 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Három évtizedes kutatómunka eredményeinek összegzését tartalmazza ez a kötet. Első fejezete megfogalmazza azt a történeti nézőpontot, amelynek jegyében a hellénizmus történelmét feldolgoztam. Ezenkívül összegzi a hellénizmus kutatásával kapcsolatos, általam legfontosabbnak ítélt tudománytörténeti tényeket. A további fejezetek, amelyek Makedónia, Nagy Sándor és az utódállamok tömör történetét ismertetik, tükrözik a mértékadó szakirodalom jelenlegi állásfoglalásait. E fejezetekbe ékelődve saját, új eredményeket hozó kutatásaimat két alfejezet reprezentálja, a II/3. Makedónia és Olympia , valamint az V/6. A diadhochos-háborúk korának egy jellegzetes fejleménye: Démétrios Poliorkétés kultusza. A X. fejezetben közölt hat tanulmány tudományos előzménye 1982-ban megvédett kandidátusi értekezésem volt: Pergamon politikai szerepe Róma és a hellénisztikus világ kapcsolatrendszerében. A disszertáció arra érdemes fejezeteit továbbfejlesztve és az azóta eltelt időszak szakirodalmát feldolgozva igyekeztem a Pergamon történetével kapcsolatos problémák elmélyült elemzését megoldani.
Tekintettel arra a ritka szerencsés körülményre, hogy a História Könyvtár szövegemnek megjelenést biztosít, és ezáltal mondanivalóm a szokásosnál szélesebb körű közönséghez juthat el, az antik szövegeket magyar nyelven idézem. Ám a bőséges jegyzetanyag mindenkinek lehetőséget nyújt az eredeti forrás megtalálásához.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző