Maróti Egon: Az ókor története IV.

Ár: 800 Ft

Megvásárolható

Kategória:

TARTALOM:

A korai köztársaság 3
Róma a köztársaság első századában 5
Róma helyzete a királyság megdöntése után 5
Küzdelem a szomszédos néptörzsekkel 7
A gall betörés 9
A római osztályharc a korai köztársaság idején 11
A patriciusok és plebejusok küzdelmei 11
A tizenkéttáblás törvények 13
A plebeiusok harcának lezárulása 17
Itália meghódítása 21
Közép-Itália meghódítása 21
A Pyrrhos elleni háború, Itália egyesítése 28
A korai köztársaság államszerkezet, társadalmi és gazdasági viszonyai 31
A római köztársaság állami és politikai szerkezete 31
A római társadalom és Itália közigazgatása 35
A gazdasági helyzet 39
A Földközi-tenger vidéke feletti hegemonia megszerzése 43
Róma és Karthágó küzdelme a Földközi-tenger nyugati medencéje feletti uralomért 45
Karthábó 45
Az első pun háború 48
Róma és Karthágó az első pun háborút követő időszakban 51
A második pun háború 53
A római uralom kiterjesztése a Földközi-tenger keleti medencéjére 61
Róma és a hellenisztikus államok 61
A második makedón háború 63
A sziriai háború 64
A harmadik makedón háború 65
A római állam és társadalom a 2.század első felében 67
A római külpolitika a 2.század első felében 67
A római társadaloma 2.század közepe táján 82
A rabszolgatartó gazdaság kibontakozása és válsága 89
A rabszolgatartó gazdálkodás kibontakozása a hódító háborúk idején 81
A római rabszolgatartás fejlődése 81
Itália gazdasági életének átalakulása a 2.sz.első felében 86
A római osztályharc a 2.sz.második felében 91
Az első sziciliai rabszolgaháború. A pergamoni felkelés 91
A római földkérdés és Tib.Gracchus reform-kisérlete 98
C. Gracchus tribunusi tevékenysége 102
Róma külpolitikai helyzete a 2.század végén 106
A második sziciliai rabszolgaháború 111
A polgárháborúk kora. Társadalmi harcok Rómában 115
A köztársasági államrend válsága 117
Az itáliai szövetséges háború 117
Marius és Sulla küzdelme. Róma és MiIthridatés első összecsapása 120
Sulla dictaturája. A politikai helyzet Sulla halála után 126
A Spartacus-féle rabszolgafelkelés 131
A polgárháborúk kora. Harc az egyeduralomért 137
A köztársasági államrend bukása 139
A római állam helyzete a Spartacus-felkelés utáni időszakban 139
Az első triumviratus kora 147
Pompeius és Caesar polgárháborúja. Caesar dictaturája 158
A principatus kialakulása 167
Politikai és társadalmin harcok Caesar halála után 169
A Caesar halála utáni helyzet Rómában. A mutinai háború és a második triumviratus megalakulása. Leszámolás Caesar gyilkosaival 169
Ellentétek a tirumvirek között. Octavianus harca Sex. Pompeius ellen. Antonius keleten 175
Octavianus és Antonius harca az egyeduralomért. A principatus megalakulása 180
Irodalmi tájékoztató 185

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Alcím

A római köztársaságok története

Kiadás éve

1984

Oldalszám

196