Nagy László: Hajdúvitézek

Ár: 800 Ft

Megvásárolható

Kategória:

A hajdúkról szólva forrásadataink, történetírásunk hol rút és istentelen népről, hazánknak és annak édestestvérét, Erdélyt még a töröknél, tatárnál is kegyetlenebbül pusztító hordáról, a zsoldért, szabad sákmánért apjukat, anyjukat levágó csőcselékről, hol pedig a hazáért fegyvert fogó, a nemzet régi szabadságát visszaszerző közösségről beszélnek. Tartják őket korunk legkiválóbb katonáinak és becsülik harcértéküket messze a nyugat-európai seregeké alá. Harcmódjukkal mint nemzeti differencia specificával büszkélkednek, de emlegetik e sajátságot egyszerűen csak a hazai elmaradottság következményeként is…
Fontos pedig a tisztázás, hiszen a hajdúság roppant szerepet játszott XVII. századi históriánkban. Ők vitték győzelemre Bocskai szabadságharcát, ők alkották Báthory Gábor, Bethlen, I. és II. Rákóczi György hadának túlnyomó részét, egyáltalán: ők képviselték az ország fő fegyveres erejét, történetük így egybefonódik az ország történetének minden jelentősebb eseményével.
Nagy László is rendre fölveti az időszak legfőbb kérdéseit, problémáit. Értékelései, konklúziói gyakran (termékenyen) ellentmondanak a korábbi ítéletnek. Bethlen képe árnyaltabb, mint a történeti tudatunkban rögződött fejedelmi portré, Báthory Gábort nem egészen a Móricztól is ránk hagyományozott szertelen tündérkirályfiként ábrázolja, I. Rákóczi Györgyöt lehetőségeink és elért eredményeink tükrében a nagy fejedelemmel legalábbis egyenrangúnak mutatja.
Nagy műve ugyanakkor tárgyias, higgadt, érvelő, ténytisztelő munka. Forrásanyaga a legjelentősebb XVII. századi történészekével összevetve is roppant széles körű, következtetései az adatfeltáró kutatás pillanatnyi helyzetéhez mértek, a vágyaktól, belső hangoltságtól, politikai előfeltevésektől, erőszakolt, történetietlen erkölcsi kategóriáktól befolyásolt szemlélet, és a mindenáron való deheroizálás alapvető rendező elvvé tétele egyaránt idegen tőle.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Alcím

1591-1699

Kiadás éve

1983

Oldalszám

356