Salgó László: A gyarmatosítás és a nemzeti felszabadító mozgalmak története Ázsiában és Afrikában 1939-1956

Ár: 1000 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Ez a jegyzet folytatása, III. kötete e témakörben közreadott tanszéki tananyagunknak.
Az I. kötet a gyarmatositás történetét tárgyalja 1789-től az első világháboruig terjedő időszakban.
A II. kötet a gyarmatositás mellett már a kibontakozó ázsiai és afrikai nemzeti felszabaditó mozgalmak történetét is áttekinti, 1918-tól 1939-ig.
Ebben a III. kötetben azt a minőségi változást kivánjuk érzékeltetni, amely a második világháboru alatt és még inkább azt követően, 1939-1956 között végbement Ázsiában és részben Afrikában.
Ezt az időszakot már nemcsak az imperializmus gyarmati rendszere válságának elmélyülése jellemzi. A második világháboru utáni uj nemzetközi helyzetben – Ázsia és Afrika térképe sokkal inkább a gyarmati és félgyarmati országok népeinek győztes nemzeti felszabaditó harca, a történelmi jelentőségü forradalmi változások következtében rajzolódik át.
Olyan elemi erejü ez a folyamat, hogy azt a hidegháboru 1956-os tetőzésével, az imperialista hatalmak közös akciói sem tudták megállitani. Ellenkezőleg.
Az 1956 utáni fejezet, e jegyzet következő, IV. kötete már valamennyi klasszikus gyarmatbirodalom teljes és végleges felbomlását tárgyalhatja.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző