Wittman Tibor: Latin-Amerika története

Előjegyezhető

Kategória:

Latin-Amerika első magyar nyelvű történeti összefoglalását kapja az olvasó ebben a tömör fogalmazású műben. Alapos felkészültséget kíván a történésztől, ha idegen ország, sőt jelen esetben egy földrész történetének megírására vállalkozik önálló kutatások alapján. Wittman Tibor műve egyben úttörő vállalkozás is a marxista igényű nemzetközi történeti irodalomban.
Egységes szempontok szerint tárgyalja a fejlődés különböző szakaszait és vállalja azokat a nehézségeket, amelyek az egész térség átfogó vizsgálatából fakadnak. Csupán a XIX. században születő köztársaságok bemutatásakor tesz engedményeket az országonkénti tárgyalási módnak, de a közös vonások elemzése, az összehasonlító szempontok itt is biztosítják a szerkezeti, szemléleti egységet.
Latin-Amerika multjának ismerete megkönnyíti annak az egyre növekvő szerepnek a megértését, amelyet ez a térség a nemzetközi erőviszonyok meghatározásában betölt.
A kötethez gazdag és értékes képanyag járul, a megértést és tájékozódást számos térkép, irodalomjegyzék, névmutató és kiejtési magyarázat biztosítja.

TARTALOM
Előszó a második kiadáshoz 5
A történeti fejlődés általános keretei 11
A két Amerika 11
Földrajzi feltételek 16
Indián múlt
Latin-Amerika ókora: az indián civilizációk 23
Amerika benépesítése, preklasszikus kultúrák 23
Teotihuacán és Tiahuanaco klasszikus kultúrája 26
Mayák, aztékok, inkák 30
A gyarmati korszak (XVI-XVIII. század) 32
A felfedezések és a Conquista 43
Történelmi és társadalmi háttér 43
Kolumbusz útjai 47
Egyéb felfedezések és az Antillák gyarmatosítása 49
Az erőszak útja Cortéstől Pizarróig 54
El Dorado igézetében 57
Conquistador és indián. Las Casas-vita 60
A spanyol gyarmati rendszer 66
Az anyaország 66
Gyarmati közigazgatás 68
Egyház és vallás az “Indiákon” 79
Gyarmati mezőgazdaság és földbirtokviszonyok 85
Arany- és ezüsteső: nemesfém és pénz az “Indiákok” 92
Gyarmarti ipar: obrajék és gremiók 101
Kereskedelem és monopóliumok 106
Rabszolgakereskedelem 113
Lima és Buenos Aires vetélkedése és a szabadkereskedelmi irányzat 118
Kalózok, csempészek és a spanyol gyarmatok elleni támadások 126
Osztályok és etnikai csoportok 133
Kreolok 133
Indiánok 138
Négerek 142
Meszticek, mulattok 147
A függetlenség hírnöke: Túpac Amaru 153
Kultúra a gyarmati Spanyol-Amerikában 158
Híradás az Újvilágról: krónikások, történetírók 158
Az irodalom kreollá válása 164
A felvilágosodás térhódítása 170
Oktatás, egyetemek 179
Barokk és “ultrabarokk” 184
Portugál-Amerika a XVI-XVIII. században 190
Barzília megalapozása 190
A brazil “aranykor” 194
Latin-Amerika a szabadság útján 199
A függetlenség hajnala: a haiti forradalom 199
Az első felkelések Spanyol-Amerikában 202
Bolívar harca Nagy-Kolumbiáért 208
Független államok létrejötte La Platában és az Andokban 213
Mexikó és Közép-Amerika felszabadulása 220
Függetlenség vér nélkül: Brazília 224
Az új államok elrendeződése és diplomáciai elismerése 227
Elmaradottság a függetlenségben és angol befolyás (XIX. század)
Stagnálás és fejlődés az új államokban 233
Amerika-közi ellentétek és az USA terjeszkedése 244
Perui-bolíviai szövetség és felbomlása 244
Guanó-háború Spanyolország ellen (1866-1871) 245
Csendes-óceáni háború (1879-1883) 246
Paraguay a Hármas Szövetség ellen (1864-1870) 247
Idegen beavatkozás Közép-Amerikában 248
Mexikó elleni észak-amerikai támadás nyitánya: Texas elszakadása 249
Az Egyesült Államok háborúja Mexikó ellen (1846-1848) 250
Forradalom és Caudillismo Mexikóban 253
A föderalista köztársaság 253
Forradalom és “reformháború” (1854-1860) 256
Francia intervenció és Habsburg Miksa (1861-1867) 260
A kapitalizálódó Mexikó 263
Porfiriato és ellenzéke 266
Diktátorok Közép-Amerikában 270
Függetlenségi mozgalmak és új függőség a Karib-térségben 276
Dominika függetlenné válása 276
Kuba függetlensége 278
Az 1898-as amerikai-spanyol háború és következményei 286
Argentína az államegység és a tőkés fejlődés útján 289
A Rosas-korszak 289
Buenos Aires és a konföderáció harca 292
Gazdasági növekedés és társadalmi következményei 294
Argentína modernizálása és a munkásmozgalom kezdetei 298
Chile fokozatos fejlődése 301
Az új állam első évtizedei 301
Balmaceda reformjai és az 1891-es felkelés 304
Kis államok viszontagságai: Uruguay és Parguay 309
Urugay: pártharcok és caudillók 309
José Batlle y Ordónez 310
Paraguay az elszigeteltség és anarchia között 312
Konzervatívok és liberálisok Venezuelában és Kolumbiában 314
A konzervatív oligarchia uralma és a szövetségi háború Venezuelában 314
Guzmán és a Ilanero caudillók 317
Konzervatív-liberális váltógazdaság Kolumbiában 319
Elmaradottság és caudillismo az Andok országaiban 321
Ecuador a papok és caudillók hatalmában 321
Peru a guanó- és salétromkorszakban 322
Barbár és felvilágosult caudillók Bolíviában 325
A Brazil Köztársaság születése és erősödése 329
Monokultúrák váltakozása és a rabszolgaság eltörlése 329
A császárság fénykora és bukása 332
A köztársasági korszak kezdete 333
Amerikai függés és harc a második felszabadulásért (XX. század)
Latin-Amerika és az imperialista behatolás kezdete 339
A mexikói forradalom 343
A diktatúra bukása és Madero liberális kormányzata 343
Huerta diktatúrája és a népi ellenállás 346
Polgárháború és a Carranza-kormányzat 349
Az 1917-es alkotmány 352
A forradalom utóélete 354
Latin-Amerika a két világháború között 360
Ipari fejlődés és amerikai tőkebehatolás 360
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatása és a szovjet-latin-amerikai kapcsolatok kezdetei 366
A pártok “háromszögű” rendszere és bomlása 374
Amerika-közi konfliktusok és a “jó szomszédság” 383
A második világháború hatása Latin-Amerikában 389
Az “amerikai szolidaritás” próbája 389
A nemzeti burzsoázia ingadozásai 393
Kommunista pártok és népfrontpolitika a háború éveiben 397
A furkósbot-politika és a dollárdiplomácia újjáéledése 402
Az Amerikai Államok Szervezetének létrejötte 402
Guatemalai forradalom (1944-1954) 405
A bolíviai forradalom 410
Az imperialistabarát reformizmus előretörése 414
“Harmadik utas” kísérlet: a peronizmus 418
Gazdasági és társadalmi változások a második világháború után 421
Latin-Amerika a kubai forradalom előestéjén 427
Reakciós kormányzatok a gazdasági depresszió éveiben 427
Latin-Amberika népei harcba lendülnek 433
A gondolat szabadságharca 443
Tájékoztató irodalom (bibliográfiák, általános művek, folyóiratok) 452
A spanyol és portugál szavak kiejtési magyarázata 466
Névmutató 468

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző